MŠ Hlubčická, Krnov

Z našich akcí

Vážení a milí rodiče, 😊
blíží se začátek školního roku, a proto bych vás chtěla informovat o organizaci nástupu dětí do naší MŠ.
Vzhledem k pokračující rekonstrukci podlah v MŠ Hlubčická bude provoz mateřské školy zahájen od 1.9.2021 na Základní škole Žižkova Krnov. V těchto prostorách je provoz MŠ zajištěn již od června a je maximálně přizpůsoben potřebám dětí. Ráda bych vás ujistila, že jsou dodržovány všechny bezpečnostní a provozní podmínky tak, aby vyhovovaly dětem a rodiče byli spokojeni. 😊😊😊
Nástup přihlášených dětí je 30.8.2021 od 6.00 – 16.00 hodin.
Pro nově přihlášené děti jsme nachystali adaptační dny 30.- 31.8.2021 od 8.00 – 12.00 hodin, kdy si můžete prohlédnout prostory, s dětmi si ve třídě pohrát a seznámit se s učitelkami a organizací provozu.
Těšíme se na vás a za všechny zaměstnance vám přeji hezký zbytek léta. 🌞
Bc. Alena Klohnová
ředitelka MŠ

Milí rodiče,

blíží se konec školního roku, a proto vám chceme poděkovat za vaši přízeň a trpělivost v tomto netypickém školním roce. Školní rok pro nás končí ve středu 30.6.2021 na ZŠ Žižkova. Pro přihlášené děti je umožněn provoz od 1.7. do 16.7.2021 na MŠ Mikulášská. V srpnu zahajujeme provoz 30.8.2021 zatím na ZŠ Žižkova. O aktuální situaci týkající se rekonstrukce naší školky vás budeme informovat.

Vážení rodiče a milé děti! Přejeme vám  krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a vodních radovánek a v září se na vás moc těšíme.

Vážení rodiče, vzhledem k očekávané rekonstrukci podlah v celé MŠ se budeme stěhovat na Základní školu Žižkova. Od pátku 4.6.2021 od 10.00 hodin proběhne stěhování veškerého nábytku, hraček apod. z celé MŠ. Prosíme všechny rodiče, kteří mají možnost si své dítě ponechat doma, ať tak učiní. Pro ostatní děti zajistíme běžný provoz.

Dále vás PROSÍME, pokud můžete být při stěhování nápomocni, velmi to přivítáme. Jedná se tedy o pátek 4.6.2021 od 10.00 a podle potřeby o sobotu 5.6.2021. Všem dobrovolníkům už nyní DĚKUJEME.

Vzdělávání dětí začne v pondělí 7.6.2021 na Základní škole Žižkova v budově pro 1.stupeň v přízemí od 6.00  do 16.00 hodin. Domluvené focení 7.6.2021 tedy proběhne již v těchto prostorách. Maminky, nemějte obavy, všem dětem připravíme příjemné prostředí a podmínky tak, jak jsou děti zvyklé. Děkujeme za vaše pochopení a podporu.

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o nadcházející rekonstrukci podlah v MŠ Hlubčická. Dojde ke kompletnímu odstranění podlahových ploch, k novým izolacím, k položení podlahového topení v jednotlivých třídách, k vyrovnání podlah a k výměně podlahových krytin. Vzhledem k časové náročnosti této akce, se budeme pravděpodobně k 1.6.2021 celá MŠ stěhovat na ZŠ Žižkova. O dalších aktuálních změnách vás budeme informovat na základě pokynů ze strany zřizovatele – Město Krnov. Děkujeme za pochopení a podporu.

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn od 15.4. – 30.4.2021

Zápis do MŠ se uskuteční dne 4.5.2021 od 10.00 – 16.00 hod. Číst více

Vážení rodiče,

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo testu nám před samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700 schválených položek/

V případě, že dítě do mateřské školy doprovází v den, kdy probíhá testování, jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné předložit písemný souhlas zákonného zástupce s provedením testu s dopomocí této pověřené osoby, viz. dokument níže.