MŠ Hlubčická, Krnov

Stravování je zajištěno dovozem stravy z Mateřské školy K.Čapka, Krnov. Jídlo je dopraveno v termoportech, se kterými manipuluje pracovnice výdeje stravy. Termoporty se otevírají těsně před výdejem stravy dětem ve výdejně stravy, která je po celkové rekonstrukci a vyhovuje normám EU.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.00 do 11,00 den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek) přímo v mateřské škole.Jídelníček

Odhlašování obědů je možné na telefonních číslech nebo emailu školní jídelny MŠ K.Čapka :

  • pevná linka : 554 613 092
  • mobilní telefon : 734 620 191
  • email : sjkcapka@seznam.cz (do odhlášky vypsat jméno dítěte a MŠ)

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.00 (platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte).
V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve 3.den.

Další informace: www.karlacapka.cz/strava.html