MŠ Hlubčická, Krnov

Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace

Vypracoval: Bc.Alena Klohnová, ředitel školy
Schválil: Bc.Alena Klohnová, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 30.8.2017
Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017

Aktualizace Školního řádu :  1.9.2020

Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvkové organizace v zastoupení ředitelkou Bc.Alenou Klohnovou vydala na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jako statutární orgán školy tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.