MŠ Hlubčická, Krnov

BROUČCI

1.třída   děti  3 – 5 let

6.00 – 9.30

 • scházení dětí,
 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – činnosti individuální,
 • skupinové, společné, pohybové aktivity dětí
 • komunikativní kruh
 • činnosti řízené učitelkou v různých vzdělávacích oblastech

8.30 – 9.00

 • hygiena, dopolední svačina

9.30 – 11.15

 • pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9:15)
 • pokud není vhodné počasí –kratší doba pobytu venku, náhradní aktivity ve třídě

11.30 – 12.00

 • společný oběd v jídelně

12.00 – 14.00

 • hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam, společný čas relaxace, klidu a odpočinku

14.30 – 15.00

 • odpolední svačina

14.30 – 16.00

 • spontánní hrové a pohybové činnosti dětí
 • postupné odcházení domů, uzavření MŠ

SLUNÍČKA

2.třída    děti 2  – 4 let

6.00 – 9.15

 • scházení dětí,
 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – činnosti individuální, skupinové, společné, pohybové aktivity dětí
 • činnosti řízené učitelkou v různých vzdělávacích oblastech

 

8.00 – 8.30

 • hygiena, dopolední svačina 

9.15 – 11.00

 • příprava a pobyt venku,
 • pokud není vhodné počasí – kratší doba pobytu venku,náhradní aktivity ve třídě

11.00 – 11.30

 • společný oběd v jídelně

11.30 – 13.45

 • hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam, společný čas relaxace, klidu a odpočinku

14.00 – 14.30

 • odpolední svačina ve třídě

14.30 – 16.00

 • spontánní hrové a pohybové činnosti dětí – od 15.30 hod. soustředění dětí v určené třídě
 • postupné odcházení domů, uzavření MŠ

JEŽEČCI

3.třída   děti  5 – 7 leté

6.00 – 9.45

 • scházení dětí,
 • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru
 • komunikativní kruh
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – pohybové aktivity dětí
 • činnosti řízené učitelkou v různých vzdělávacích oblastech -činnosti individuální, skupinové, společné

9.00 – 9.30

 • hygiena, dopolední svačina

9.45– 11.45

 • pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9:15)
 • pokud není vhodné počasí – kratší doba pobytu venku, náhradní aktivity

12.00 – 12.30

 • společný oběd v jídelně

12.30 – 14.30

 • hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidové hry, odpolední spontánní činnosti

14.00 – 14.30
 

 • odpolední svačina

14.30 – 16.00

 • spontánní hrové a pohybové činnosti dětí
 • od 15.30 hod. soustředění dětí v určené třídě
 • postupné odcházení domů, uzavření MŠ

 

Časová změna v režimu dne jednotlivých tříd je vyhrazena