Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

MŠ v této situaci nevydává potvrzení, rodiče si sami vyřizují příspěvek na ošetřovné. Podrobný postup zde :

Číst více

Od úterý 2.3. bude v Krnově otevřena pro rodiče dětí pracujících ve zdravotnictví nebo vybraných profesí (Usnesení vlády č.212- viz.příloha) – MŠ JIRÁSKOVA. Provoz MŠ je od 6.00 – 16.30 hod. Pro umístění dítěte je nutná kopie Evidenčního listu. Pro vydání EV kontaktujte prosím ředitelku MŠ emailem nebo na tel. 733 397 993.

Vážení rodiče,

protože se onemocnění Covid 19 rozšířilo mezi čtyři paní učitelky, které i po ukončení karantény zůstávají nadále v pracovní neschopnosti, není možné organizačně zajistit vzdělávání dětí. Po projednání se zřizovatelem jsem rozhodla o omezení provozu mateřské školy do 28.2.2021. Omezení se vztahuje na třídy Sluníček a Broučků, které nadále zůstávají doma a do MŠ v úterý 23.2.2021 nastoupí pouze děti v povinném předškolním vzdělávání – třída Ježečci. Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k novému výskytu onemocnění Covid – 19 v naší mateřské škole,  tentokrát u pedagogického zaměstnance,  jsem nucena uzavřít od 15.2.2021 do 22.2.2021 včetně, celou mateřskou školu. MŠ bude znovu v provozu v úterý 23.2.2021. Zatím se testování a karanténa týká všech zaměstnanců MŠ a dětí ze třídy Ježečků. Rodiče dětí ze třídy Ježečci,  které byly 12. 2. 2021 přítomny v mateřské škole, budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí o dalším postupu. Pro ostatní třídy je MŠ uzavřena z důvodu opatření souvisejících s COVID-19. Číst více

Dle rozhodnutí KHS Bruntál je třída  JEŽEČKŮ  v  KARANTÉNĚ  z důvodu prokázání pozitivního testu na Covid-19.

Děti zůstávají v karanténě od  22.1.  –  31.1.2021.  Rodičům těchto dětí vystaví OČR pediatr a budou kontaktováni KHS o dalším postupu – testování. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví. 

Dětem posíláme na stánkách “JEŽEČKŮ” výukové aktivity.

Lyžařský kurz pro děti se z důvodu pandemie Covid – 19   ODKLÁDÁ NA TERMÍN :  1.3.  –  5.3.2021

Veškeré odpovědi na dotazy a informace dostanete na stránkách  www.eskimak.com

Děkujeme za pochopení.

Fotografování dětí na téma “Příchod jara” proběhne v MŠ – ZA DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PODMÍNEK –

ve  středu 24.2.2021 v 10.00 hodin.

Další informace budou vyvěšeny na Info – tabuli v MŠ.

Milí rodiče a děti,

připravili jsme pro vás několik malých úkolů nebo spíš inspirací, jak si užít zimní vycházky do přírody v době vánočních svátků. Užijte si společné chvíle ve zdraví a pohodě. Nezapomeňte vše zdokumentovat nakreslenými obrázky nebo fotkami, které si založíme do portfolia v MŠ.