Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o nadcházející rekonstrukci podlah v MŠ Hlubčická. Dojde ke kompletnímu odstranění podlahových ploch, k novým izolacím, k položení podlahového topení v jednotlivých třídách, k vyrovnání podlah a k výměně podlahových krytin. Vzhledem k časové náročnosti této akce, se budeme pravděpodobně k 1.6.2021 celá MŠ stěhovat na ZŠ Žižkova. O dalších aktuálních změnách vás budeme informovat na základě pokynů ze strany zřizovatele – Město Krnov. Děkujeme za pochopení a podporu.

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn od 15.4. – 30.4.2021

Zápis do MŠ se uskuteční dne 4.5.2021 od 10.00 – 16.00 hod. Číst více

Vážení rodiče,

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo testu nám před samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700 schválených položek/

V případě, že dítě do mateřské školy doprovází v den, kdy probíhá testování, jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné předložit písemný souhlas zákonného zástupce s provedením testu s dopomocí této pověřené osoby, viz. dokument níže.

 

Vážení a milí rodiče,

Jsem ráda, že vám můžu oznámit, že se naše školka těší na děti, které ji rozveselí a přinesou radostnou a pozitivní atmosféru. Číst více

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 1.3. – 31.3.2021  je stanovena úplata za předškolní vzdělávání 0,-Kč  – zákonní zástupce dětí za tento měsíc neplatí školné  a přeplatek jim bude vrácen na účet, ze kterého byl uhrazen.

Úplata za měsíc duben je pro děti, které nenastoupí ke vzdělávání 0,- 

Pro děti, které od 12.4.2021 nastoupí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno školné ve výši 375,-Kč.

Milí rodiče,

posíláme Vám informace o 1.ZŠ Krnov – Dvořákův okruh 2 – formou brožury, kde se dozvíte zajímavosti o budově školy, výuce, družině a sportovním zázemí. Také se dozvíte, na co nezapomenout, když jdete k zápisu.  Číst více

Ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem a schválení Radou města Krnova na 53.schůzi ze dne 15.2.2021 rozhodla o omezení provozu v době letních prázdnin z důvodu rekonstrukce podlah v celé MŠ Hlubčická 89 a z důvodu čerpání dovolené.  Číst více

Mateřská škola poskytuje pro děti v povinném předškolním vzdělávání distanční výuku. Materiály, odkazy, pracovní listy,aj.  dle tématických bloků pro toto období a vzdělávání dětí doma budou učitelky vkládat na stránky třídy Ježečci.

Po dobu uzavření mateřské školy od 1.3.2021 nebude MŠ z organizačních a hygienických důvodů zajišťovat vydávání stravy dětem v povinném předškolném vzdělávání. Provoz školní jídelny je přerušen..