Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

Vážení a milí rodiče,

Jsem ráda, že vám můžu oznámit, že se naše školka těší na děti, které ji rozveselí a přinesou radostnou a pozitivní atmosféru. Číst více

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 1.3. – 31.3.2021  je stanovena úplata za předškolní vzdělávání 0,-Kč  – zákonní zástupce dětí za tento měsíc neplatí školné  a přeplatek jim bude vrácen na účet, ze kterého byl uhrazen.

Úplata za měsíc duben je pro děti, které nenastoupí ke vzdělávání 0,- 

Pro děti, které od 12.4.2021 nastoupí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno školné ve výši 375,-Kč.

Milí rodiče,

posíláme Vám informace o 1.ZŠ Krnov – Dvořákův okruh 2 – formou brožury, kde se dozvíte zajímavosti o budově školy, výuce, družině a sportovním zázemí. Také se dozvíte, na co nezapomenout, když jdete k zápisu.  Číst více

Ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem a schválení Radou města Krnova na 53.schůzi ze dne 15.2.2021 rozhodla o omezení provozu v době letních prázdnin z důvodu rekonstrukce podlah v celé MŠ Hlubčická 89 a z důvodu čerpání dovolené.  Číst více

Mateřská škola poskytuje pro děti v povinném předškolním vzdělávání distanční výuku. Materiály, odkazy, pracovní listy,aj.  dle tématických bloků pro toto období a vzdělávání dětí doma budou učitelky vkládat na stránky třídy Ježečci.

Po dobu uzavření mateřské školy od 1.3.2021 nebude MŠ z organizačních a hygienických důvodů zajišťovat vydávání stravy dětem v povinném předškolném vzdělávání. Provoz školní jídelny je přerušen..

MŠ v této situaci nevydává potvrzení, rodiče si sami vyřizují příspěvek na ošetřovné. Podrobný postup zde :

Číst více

Od úterý 2.3. bude v Krnově otevřena pro rodiče dětí pracujících ve zdravotnictví nebo vybraných profesí (Usnesení vlády č.212- viz.příloha) – MŠ JIRÁSKOVA. Provoz MŠ je od 6.00 – 16.30 hod. Pro umístění dítěte je nutná kopie Evidenčního listu. Pro vydání EV kontaktujte prosím ředitelku MŠ emailem nebo na tel. 733 397 993.

Vážení rodiče,

protože se onemocnění Covid 19 rozšířilo mezi čtyři paní učitelky, které i po ukončení karantény zůstávají nadále v pracovní neschopnosti, není možné organizačně zajistit vzdělávání dětí. Po projednání se zřizovatelem jsem rozhodla o omezení provozu mateřské školy do 28.2.2021. Omezení se vztahuje na třídy Sluníček a Broučků, které nadále zůstávají doma a do MŠ v úterý 23.2.2021 nastoupí pouze děti v povinném předškolním vzdělávání – třída Ježečci. Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k novému výskytu onemocnění Covid – 19 v naší mateřské škole,  tentokrát u pedagogického zaměstnance,  jsem nucena uzavřít od 15.2.2021 do 22.2.2021 včetně, celou mateřskou školu. MŠ bude znovu v provozu v úterý 23.2.2021. Zatím se testování a karanténa týká všech zaměstnanců MŠ a dětí ze třídy Ježečků. Rodiče dětí ze třídy Ježečci,  které byly 12. 2. 2021 přítomny v mateřské škole, budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí o dalším postupu. Pro ostatní třídy je MŠ uzavřena z důvodu opatření souvisejících s COVID-19. Číst více

Dle rozhodnutí KHS Bruntál je třída  JEŽEČKŮ  v  KARANTÉNĚ  z důvodu prokázání pozitivního testu na Covid-19.

Děti zůstávají v karanténě od  22.1.  –  31.1.2021.  Rodičům těchto dětí vystaví OČR pediatr a budou kontaktováni KHS o dalším postupu – testování. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví. 

Dětem posíláme na stánkách “JEŽEČKŮ” výukové aktivity.