MŠ Hlubčická, Krnov

Mateřská škola je situovaná do pavilónové budovy v okrajové části města Krnova. Samostatná kolonie, ve které se mateřská škola nachází, nedaleko polských hranic, soutoku řek Opavy a Opavice, centra města, ve které nalezneme několik soukromých firem a velkou část obytných domů, zahrádek a přirozeného přírodního prostředí je ideálním prostředím, které má možnost propojení rodinné výchovy s edukačním procesem v mateřské škole. Historie mateřské školy sahá do roku 1952, kdy byla postavena nová nízkopodlažní budova o třech pavilonech pro jesle a mateřskou školu, obklopená rozsáhlou zahradou.

Mateřskou školu navštěvují děti s celodenní docházkou. Mateřská škola má kapacitu od školního roku 2010/2011 podle „Rozhodnutí o zařazení do sítě škol” 75 dětí. O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy dle platných kriterií – viz. Pravidla pro přijetí. Doba pobytu dětí v mateřské škole je přiměřená jejich věku i možnostem a přizpůsobuje se požadavkům rodiny.

Ve třech třídách jsou děti věkově smíšené nejvýše však dvouletým rozdílem. Edukační práce se individuálně přizpůsobuje věku a potřebám dětí.

Vzdělávání v MŠ probíhá ve 3. třídách:

  1. třída   „Broučci” děti  3 – 5 let
  2. třída  „Sluníčka” děti 2 – 4 leté
  3. třída   „Ježečci”  děti  5  -7 leté

Třídy mateřské školy jsou prostorné, vybavení je podle možností modernizováno, hračky i didaktický materiál je na dobré úrovni. Těžiště edukačního procesu s dětmi spočívá v rozvíjení samostatného, tvořivého přístupu, ověřování si poznatků, dovedností a zkušeností dětí v prožitkovém učení pod vedením učitelek.

Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený  adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

I když je mateřská škola od centra města vzdálena, snažíme se dětem dostatečně poskytovat styk s kulturním prostředím – kino, divadlo, muzeum i sportovní a společenské akce pořádané různými organizacemi.

Přilehlá zahrada a okolní přírodní přirozené prostředí řeky, lesů, luk a polí umožňují využívání denních pohybových aktivit a seznamování s přírodou při pobytech venku. Vybavení zahrady je nové, modernější a splňuje všechny parametry nejen pohybových sportovních aktivit dětí, ale i zábavných a je pro děti vítaným zpestřením.

Součástí naší vzdělávací práce je rozvíjení zálib i talentu dětí v oblasti estetické zejména ve výtvarných a hudebních činnostech, ale i pohybové a hudebně pohybové. Obsah  této práce vychází z ročních námětových programů učitelek.

Po celý školní rok jsou pro děti připravovány různé sportovní, kulturní či zábavné akce, výlety, přírodovědné vycházky s poznáváním okolní přírody, oslavy různých svátků – Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, Den matek, Den dětí, atletická olympiáda a gymnastické závody mezi mateřskými školami, závěrečné rozloučení se školáky.

 

 

MŠ Hlubčická