MŠ Hlubčická, Krnov

Ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem a schválení Radou města Krnova na 53.schůzi ze dne 15.2.2021 rozhodla o omezení provozu v době letních prázdnin z důvodu rekonstrukce podlah v celé MŠ Hlubčická 89 a z důvodu čerpání dovolené.

V době provozu MŠ Mikulášská bude zajištěno přednostní umístění pro děti pracujících rodičů MŠ Hlubčická 89.

Po dobu uzavření MŠ Hlubčická 89 a Mikulášská 8, mohou rodiče požádat o umístění v jiné mateřské škole v Krnově na základě Žádosti, ke které přiloží Čestné prohlášení a kopii Evidenčního listu, který na vyžádání okopíruje třídní učitelka nebo ředitelka MŠ.