MŠ Hlubčická, Krnov

Vážení rodiče,

protože se onemocnění Covid 19 rozšířilo mezi čtyři paní učitelky, které i po ukončení karantény zůstávají nadále v pracovní neschopnosti, není možné organizačně zajistit vzdělávání dětí. Po projednání se zřizovatelem jsem rozhodla o omezení provozu mateřské školy do 28.2.2021. Omezení se vztahuje na třídy Sluníček a Broučků, které nadále zůstávají doma a do MŠ v úterý 23.2.2021 nastoupí pouze děti v povinném předškolním vzdělávání – třída Ježečci.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy v souvislosti s výskytem onemocnění koronaviru COVID – 19

Na základě projednání se zřizovatelem Město Krnov, Hlavní nám.1 a současného mimořádného epidemiologického stavu v mateřské škole, kdy poměr nemocnosti pedagogických pracovníků na COVID -19, nezaručuje adekvátní vzdělávání dětí vydávám s účinností od 23.2.2021 opatření nutná k zajištění provozu mateřské školy – Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace :

  1. Provoz školy bude zajišťován po dobu nezbytně nutnou, a to od  úterý 23.2. do pátku 26.2.202 , v omezeném režimu.
  2. Vzdělávání dětí ve škole bude v tyto dny umožněno pouze dětem, pro které je vzdělávání v tomto školním roce povinné – děti ze třídy JEŽEČCI.
  3. Úplata za vzdělávání (školné)v měsíci únoru, bude pro nepřítomné děti stanovena poměrně, a to vzhledem ke skutečné délce omezení provozu školy.
  4. Všem dětem ze třídy Sluníček a Broučků bude strava odhlášena do 26.2.
  5. Dětem ze třídy Ježečkůbude strava nahlášena. Odhlašování stravy zůstává ve stejném režimu každý rodič si zajistí odhlášení svého dítěte přímo v jídelně.
  6. Pracující rodiče dětí ze třídy Sluníček Broučků nadále čerpají nárok na OČR a nemusí  znovu vyplňovat formulář pro OSSZ , pouze k tomuto doloží vytištěné Rozhodnutí ředitelky MŠ – viz. níže

Děkujeme za pochopení celé situace a “společně to všichni zvládneme”. Všichni zaměstnanci MŠ  pozdravují děti i rodiče a přejeme všem hlavně zdraví. 🙂