MŠ Hlubčická, Krnov

Vážení rodiče,

vzhledem k novému výskytu onemocnění Covid – 19 v naší mateřské škole,  tentokrát u pedagogického zaměstnance,  jsem nucena uzavřít od 15.2.2021 do 22.2.2021 včetně, celou mateřskou školu. MŠ bude znovu v provozu v úterý 23.2.2021. Zatím se testování a karanténa týká všech zaměstnanců MŠ a dětí ze třídy Ježečků. Rodiče dětí ze třídy Ježečci,  které byly 12. 2. 2021 přítomny v mateřské škole, budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí o dalším postupu. Pro ostatní třídy je MŠ uzavřena z důvodu opatření souvisejících s COVID-19.Informace k OČR – (paragraf – OČR – vám vystaví buď váš pediatr nebo je nutné vyplnit formulář na stránkách CSSZ)

Pro dotazy k OČR můžete kontaktovat na OSSZ  – paní Kamenickou – tel. 554 782 218

Přikládám postup pro vyplnění formuláře :

  • do vyhledávače internetu zadejte – www. cssz.cz    – nebo zkopírujte –     https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
  • rozklikněte – úvod – tiskopis –Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (on line formulář – vyplnit)
  • zadat – Nová žádost – vygenerovat číslo
  • vyplnit bod A – název MŠ – Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace….IČO  60802596….adresa : Hlubčická 398/89, Krnov
  • důvod uzavření : karanténa od 15.2.2021 – 22.2.2021 –   č.j.  KHSMS 07160/2021/BR/EPID  (pro Ježečky);  č.j. KHSMS8309/2021/BR/EPID (pro Sluníčka a Broučky)
  • následně vyplnit body B-C-D
  • doplnit datum, vytisknout a předat svému zaměstnavateli.

Přejeme všem hlavně zdraví a ať společně překleneme v poklidu tohle nešťastné období. Paní učitelky z každé třídy Vám připraví několik námětů pro práci s dětmi doma. Případné dotazy ráda zodpovím na tel. čísle 733 397 993 .

Alena Klohnová, ředitelka MŠ.