MŠ Hlubčická, Krnov

Naše škola je opětovně zapojena do projektu OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II. 

Projekt Za novým poznáním II, registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008734, je realizován od 1. 9. 2018 a bude ukončen 31. 8. 2020.

Cíle projektu  Za novým poznáním II :

  • Podpora společného vzdělávání
    • Personální podpora ( chůva)
  • Podpora nových metod ve výuce
    • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
    • Rozvoj dovedností v ICT
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky