MŠ Hlubčická, Krnov

V úterý 20.3.2018 jsme se opět sešli nad hodnocením dosavadního plánu činností v Ekoškole a plánováním aktivit pro další pololetí. Panovala příjemná atmosféra děti byly zapojené- kreslily, skládaly si na koberci a připravily občerstvení.  Tentokrát se nás  pro nemocnost dětí sešlo méně, ale projednali jsme co bylo třeba. Další schůzka bude v novém školním roce.

Ekotým březen 2018