MŠ Hlubčická, Krnov

Na společné schůzce Ekotýmu jsme na základě Analýzy zjistili, že si děti neustále neuvědomují vlastnosti a důležitost vody pro život člověka na Zemi. Proto jsme do Plánu činností pro letošní školní rok 2017-18 dětem nabídli možnost účastnit se vědeckého kroužku ZKOUMÁLEK, který dětem přibližuje vlastnosti vody, vzduchu a vnějšího světa zábavnou formou.

Děti přijaly kroužek s nadšením a každé pondělí se těší na pokusy, které jim pomáhají hledat odpovědi na zajímavé otázky, aktivně si všímají, co se kolem nich děje a snaží se porozumět jevům, které kolem sebe vidí. Také si děti během pokusů zhotovují výrobky, které používají pro zpestření pobytu venku na školní zahradě a díky tomu se radují z toho, co  si sami vyrobily.

Mezi první pokusy patřila SOPKA, kdy děti smíchaly jedlou sodu s potravinářskou barvou a vše zalily opatrně octem. Výsledkem byly barevné “lávy”, které se rychle řítily ze skleniček obalených balícím papírem a děti nevěděly, na kterou barvu sopky se mají podívat nejdříve.

Dalším pokusem byl PADÁK. Děti si s pomocí paní učitelky vyrobily z krabičky od zápalek, z provázků a tenkého papíru malý padáček, který na zahradě se zájmem pouštěly a tak se snažily pochopit důležitost proudění vzduchu.

Těšíme se na další pokusy například s vodou při probírání koloběhu vody v přírodě, na smyslové hry při seznamování s lidským tělem a na další zajímavé hry, které pomohou dětem vnímat, že svět má svůj řád a že je nekonečně pestrý a různorodý,rozmanitý a pozoruhodný.