MŠ Hlubčická, Krnov

Pro zdárné řešení důležitých otázek na všech schůzkách Ekotýmu jsme si vytvořili tyto pravidla, která děti graficky znázornily :