MŠ Hlubčická, Krnov

16.11.2016 proběhl v naší mateřské škole audit k udělení titulu Ekoškola, který nám byl udělen na dvouleté období. Děkujeme všem rodičům a dětem za podporu a účast na projektu.V programu Ekoškola je naše  MŠ zapojena již 4. rokem a to nejprve v pilotním programu. Byli jsme ohodnoceni zejména v oblasti  propojování témat Ekoškoly do výuky, do běžného života školy a akcí, které škola organizuje. Komise jmenovaná ředitelem vzdělávacího centra TEREZA uděluje Mateřské škole titul Ekoškola na období 2016 – 2018 (prosinec). Udělení titulu Ekoškola