Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

Děkujeme všem maminkám, tatínkům, babičkám, ale i dětem za aktivní účast na brigádě – úklid školní zahrady. Krásně jsme vyhrabali staré listí, ostříhali keře, vše uklidili a na závěr upekli buřtíky. Počasí nám přálo a udělali jsme kus dobré práce, aby se naše děti cítily na zahradě dobře a bezpečně.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

3.4.   OD 15.00  BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  -vyhrabání listí, zastříhávání keřů, opékání buřtíků

15.4.  dopoledne – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – třída Broučci – děti si přinesou dvě vyfouknutá vajíčka

17.4.   dopoledne -VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – třída Ježečci  – děti si přinesou dvě vyfouknutá vajíčka

30.4. odpoledne od 15.30 -ČARODĚJNICE – čarodějnický rej na školní zahradě v maskách

 

V ÚTERÝ 8.4.2014 OD 15.45 PROBĚHNE SCHŮZKA EKOTÝMU NAŠI MATEŘSKÉ ŠKOLY, KDE BUDEME SPOLEČNĚ ŘEŠIT NÁVRHY A  NÁPADY TÝKAJÍCÍ SE  TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, ZÁŽITKOVÝCH AKTIVIT S EKOLOGICKÝMI TÉMATY, EKOZAHRADA…apod.

Těšíme se na Vaši účast

ZMĚNA ADRESY NA ODHLÁŠKU STRAVY

(prosím do odhlášky pište jméno dítěte a mateřskou školu)

sjkcapka@seznam.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ  DNE  23.4.2014  V DOBĚ OD 10 – 16 HOD.

SOUČASNĚ BUDE  V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROBÍHAT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne  28.4.2014 v době od 13:00 do 15:00 hodin.  
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 35 odst.1 písm.a),§165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 ( školský zákon)  a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.( správní řád).
Číst více