MŠ Hlubčická, Krnov

Ekoškola

V úterý 2.10.2018 proběhl v naší mateřské škole Vitamínový den, kdy jsme si společně s rodiči a  dětmi posilovali imunitu pomocí ovocných a zeleninových salátů, zdravých pomazánek, vyrobených smoothy a šťáv z ovoce a zeleniny. Děti zjišťovaly co kolik váží, co plave a co se potopí, vyráběly si ze sušených křížal a švestek náhrdelníky, rybičkové špízy  a spoustu dalších zajímavých aktivit. Děkujeme všem rodičům za podporu a příjemnou atmosféru. Číst více

Milí rodiče a přátele Ekoškoly,

v šatně Broučků  děti z Ekotýmu společně s koordinátorkou Ekoškoly paní učitelkou Dankou upravily koutek a nástěnu Ekoškoly.  Číst více

To, že děti v MŠ nerady jedí svačinky, asi není nic nového. Ale co s tím? Jak děti motivovat, aby rády jedly chleba s pomazánkou a tak neplýtvaly zdravými potravinami? Pomohl nám v tom „příklad dobré praxe“ z jedné MŠ, kde s dětmi vážili zbytky jídla, které děti nesnědly. Číst více

V úterý 20.3.2018 jsme se opět sešli nad hodnocením dosavadního plánu činností v Ekoškole a plánováním aktivit pro další pololetí. Panovala příjemná atmosféra děti byly zapojené- kreslily, skládaly si na koberci a připravily občerstvení.  Tentokrát se nás  pro nemocnost dětí sešlo méně, ale projednali jsme co bylo třeba. Další schůzka bude v novém školním roce.

Číst více

Na společné schůzce Ekotýmu jsme na základě Analýzy zjistili, že si děti neustále neuvědomují vlastnosti a důležitost vody pro život člověka na Zemi. Proto jsme do Plánu činností pro letošní školní rok 2017-18 dětem nabídli možnost účastnit se vědeckého kroužku ZKOUMÁLEK, který dětem přibližuje vlastnosti vody, vzduchu a vnějšího světa zábavnou formou. Číst více

V úterý 24.10.2017 se konala ve třídě Ježečků schůzka EKOTÝMU. Přivítali jsme nové členy Ekotýmu a připomněli jsme si , v čem je program Ekoškoly pro děti z naší MŠ přínosem. Číst více

Pro zdárné řešení důležitých otázek na všech schůzkách Ekotýmu jsme si vytvořili tyto pravidla, která děti graficky znázornily : Číst více