Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

V pondělí  1.6.2020  dopoledne si děti na zahradě MŠ užily “ Dětský den „. Nadšeně sledovaly klauna, který tvořil úžasné bubliny vznášející se kolem jásajících dětí. Číst více

Mílí rodiče, v úterý 16.6.2020 v 10.00 hodin dopoledne proběhne na zahradě MŠ Hlubčická (podle počasí) společné focení tříd dětí. Prosíme rodiče dětí, kteří v současné době nenavštěvují MŠ, aby s dětmi na focení přišli, a tak mohla být vyfocená celá třída. Těšíme se na vás.

Dne 1.6.2020 v dopoledních hodinách bude probíhat dětský karneval, jehož součástí bude také BUBLINOVÁ SHOW. Rodiče, připravte prosíme dětem jakékoliv masky, protože budeme tancovat, dovádět, jíst cukrovou vatu…. Prostě si chceme užít Dětský den.

Zahrada mateřské školy bude do 30.6.2020 pro veřejnost uzavřena. Plánované otevření zahrady od 1.7.2020 bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.

Vážení a milí rodiče,

Rada města schvaluje, číslo usnesení 1424/35/RM/2020, možnost přítomnosti dětí v mateřských školách, zřizovaných městem Krnov, od 18. 05. 2020 v souladu s doporučeními MŠMT resp. MZ, při dodržení potřebných hygienických podmínek.

Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se v letošním roce nebude realizovat plánovaná výměna a rekonstrukce podlah, bude zajištěn o prázdninách ve dnech od 20.7. – 31.7.2020 provoz MŠ. Ostatní dny je nutné mít zajištěny v náhradních mateřských školách dle rozpisu, který schválila Rada Města Krnova dne 4.5.2020.

MILÉ DĚTI !

NAŠE  ŠKOLIČKA  JE  MOC  SMUTNÁ!   Nechodí do ní žádné děti, neozývá se z ní žádný křik a smích, na nástěnkách nejsou žádné jarní obrázky. Pomozte nám děti naší školku rozveselit. JAK?  Každý z vás doma nakreslete, namalujte, vyrobte nějaký veselý obrázek  – sluníčko, motýlka, barevnou kytičku nebo něco radostného, co vás napadne. A až se do školky vrátíme, tak si všechny obrázky vystavíme a naší ŠKOLKU ROZVESELÍME.

MOC SE NA VAŠE VESELÉ OBRÁZKY TĚŠÍME! Číst více

Vážení rodiče,

Zápis do naší mateřské školy proběhne dne 4.5. – 7.5.2020 a vzhledem k epidemiologické situaci bude probíhat bez účasti dětí.
K letošnímu zápisu bude spuštěn elektronický předzápis, kterým Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy – aktivace bude spuštěna od 10.4.2020. Číst více

Naše škola se opět zapojila do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí- Obědy do škol III., do kterého je možné se zapojit od 1.9.2020. Bližší informace viz.leták.