Mateřská škola

MŠ Hlubčická, Krnov

V úteý 11.6.2019 se pro děti ze třídy Broučků a Ježečků uskutečnil výlet do malé soukromé firmy VITAMINÁTOR.  Číst více

Vážení rodiče,

Pro nový školní rok 2019/2020 je stanovena výše úplaty dle dokumentu přiloženého v tomto příspěvku. Výši úplaty stanoví ředitelka Mš vždy na období školního roku a zveřejní ji  nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

 

I když v úterý 28.5.2019 byl deštivý den, přesto nás to neodradilo uskutečnit předem naplánovaný „Indiánský den“. Číst více

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, příspěvková organizace v zastoupení ředitelky školy po dohodě se zřizovatelem Město Krnov a v souladu s odst. 2, paragraf 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Zápis do MŠ se uskuteční 2.5.2019 od 10.00 – 16.00hod. V tento den  proběhne v mateřské škole také Den otevřených dveří, kdy si rodiče s dětmi mohou prohlédnout interiér MŠ a využít školní zahradu. Číst více

V rámci projektu „Za novým poznáním“ –  OP VVV Šablony II.  a ve spolupráci s krnovskou pekárnou ASPEC,  jsme  pro děti , rodiče i veřejnost ve čtvrtek 11.4 2019,  připravili projektový den na téma „Jak se peče chleba“ aneb od semínka k chlebu. Děti se v rámci projektového učení seznámí jak vzniká chleba a co vše se musí uskutečnit než si do chlebíčku kousneme.

Číst více

I když se snažíme v rámci programu EKOŠKOLA děti povzbuzovat, aby neplýtvaly jídlem, přesto nám v kyblíku zůstane dost nesnědeného jídla. Těmito zbytky jídla děti krmily na malé farmě nedaleko mateřské školy, hospodářská zvířátka jako jsou králíčci, slepičky a kohout. Ten nám dokonce hlasitým „kykyryký“ i poděkoval.Líbil se nám i  pejsek Black, který „neohrnoval čumák“ nad suchým chlebem. Pro děti to byl velmi pěkný zážitek. Číst více

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K PLÁNOVANÝM REKONSTRUKCÍM V NAŠÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLE  – REKUNSTRUKCE UMÝVÁREN, SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A SANACE  VLHKOSTI, JE  NAPLÁNOVÁNO UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRAZDNIN PO CELOU DOBU. Číst více